1. I föreningen finns 134 st lägenheter.Allmänt om föreningen: Historia
Ingebäcklyckan byggdes som hyresrätter 1993. År 2005 ombildades vi till två bostadsrättsföreningar och en samfällighetsförening. Styrelserna såg att det fanns många fördelar med att slå ihop föreningarna och jobbade för att tre föreningar skulle bli en. 2014 blev det verklighet när samtliga medlemmar röstade för en bostadsrättsförening. Brf Ingebäckslyckan 2 gick in i Brf Ingebäckslyckan 1 och därmed upphörde även samfällighetsföreningen som funnits för de gemensamma ytorna.

Gårdarna är barnvänliga med lekplatser anpassade för alla åldrar. En av gårdarna har anpassats för vuxen gemenskap med fin grillplats med grönskande omgivning.

Varje vår och höst har man gemensamma städdagar.

Brf Ingebäckslyckan 1 äger fastigheten Kärra 11:185, 11:189, 11:21 och 1:140. På fastigheterna finns det åtta byggnader i 2 1/2- plan med 134 lägenheter uppförda samt tre tvättstugor och en gemensamhetslokal.

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av SBC

Besök gärna föreningens hemsida http://brfingebackslyckan.se/.
Ägande i föreningen: Andrahandsuthyrning: Föreningen följer hyresrättslagen.

Juridisk person: Beviljas ej medlemskap i föreningen.
Föreningens ekonomi: Enligt årsredovisningen 2017 så uppgår de långfristiga skulderna till ca 83.000.000kr och taxeringsvärdet ligger på drygt 117.000.000kr.
Försäkring: Fastigheterna är försäkrade via Riksbyggen och Osseens försäkringsmäklare. Hemförsäkring och bostadsrättstillägg bekostas individuellt.
Kommande/gjorda renoveringar: 2013: Byte av armaturer på gårdarna samt asfaltering av ytor för att få plats med fler p-platser. Grillplats har ordnats på gård nr 4 och rutschkana och gunga har installerats på den stora lekplatsen.
2014: Ny plattbeläggning på entrétak nr 115 samt byte av soprums dörrar. En expedition har under året byggts om till en lägenhet.
2014-2015: Fasadtvätt gjord. Ytterligare tvätt kommer genomföras.
2015: Byte av balkonggolv.
2016: Byte dörrar på MC/Moped garagen

Kommande:
Föreningen arbetar utifrån en långsiktig underhållsplan, vilken uppdateras löpande.

Planerade underhåll under 2017 är nya brevlådor, byte av ventilation, tätningslister fönster samt en del målningsarbeten.

För mer information kring gjorda renoveringar se årsredovisning.
Övrigt: Kontakt med styrelsen
 
På tisdagar kl 18-19 kan du besöka fastighetsexpeditionen för att träffa någon ur styrelsen.
Expeditionen hittar du i Lyckalen vår gemensamhetslokal, Ingebäckslyckan 90. Här kan du också köpa parkeringstillstånd med mera.
Tel. 031 57 57 62
Brevlåda till styrelsen finns på sophusen.

Ladda ned

Icon representing an icon       


Stadgar
Årsredovisningar