Kontakt med styrelsen

På tisdagar kl 18-19 kan du besöka fastighetsexpeditionen för att träffa någon ur styrelsen. Expeditionen hittar du i Lyckalen vår gemensamhetslokal, Ingebäckslyckan 95. Här kan du köpa parkeringstillstånd med mera.
Det går även att ringa Tel. 031 57 57 62 på Tidagar kl 18-19
Brevlåda till styrelsen finns på våra sophus.

SBC Felanmälan/Kundtjänst
Ring tel. 0771 722 722 mellan 07:00 och 21:00
Vid akuta ärenden som tex vatten läckage efter kl. 21:00 fram till 07:00
ring 031-80 24 24

Parkeringsfrågor/kö 0771 722 722,

Swish nummer
123 690 15 57

Vårt parkeringsbolag är Parkeringstjänst väst AB
Tel. 031 51 88 10