För att underlätta för våra medlemmar som önskar hyra ut sin bostadsrätt i andra hand har BRF Ingebäckslyckan etablerat tydliga riktlinjer och en smidig ansökningsprocess. Här är viktig information och steg för att ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning:

Ansökningsprocess

Alla ansökningar om andrahandsuthyrning ska ske genom SBC:s onlineportal. Detta effektiviserar hanteringen och säkerställer att alla nödvändiga uppgifter är korrekt ifyllda och lättillgängliga både för sökanden och styrelsen.

Riktlinjer för Andrahandsuthyrning

  • Godkännande: Enligt svensk hyresrätt är godkännande från styrelsen obligatoriskt för all andrahandsuthyrning. Utan styrelsens godkännande är uthyrningen inte tillåten.
  • Ansökningstid: Ansökningar bör lämnas in minst två månader innan uthyrningen avses starta, för att ge styrelsen tillräckligt med tid för bedömning.
  • Hyresperiod: Medlemmen måste ange önskad hyresperiod i ansökan. Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning med ett år i taget. Varje ansökan kommer att bedömas individuellt.
  • Skäl för uthyrning: Medlemmen behöver ange skälet till andrahandsuthyrningen, till exempel arbete i annan ort, studier eller liknande. Styrelsen kan begära kompletterande dokumentation.

Viktigt att Notera

  • Säkerhet och Regler: Medlemmen ansvarar för att hyresgästen följer föreningens ordningsregler och säkerhetsföreskrifter.
  • Hyresnivå: Hyresnivån ska vara skälig och får inte överstiga vad som anses rimligt enligt hyresrättsliga principer.
  • Avgiftshöjning: Vid uthyrning i andra hand tillkommer 10% extra på avgiften till föreningen

Ansökan via SBC Portalen

Besök SBC:s portal för att fylla i och skicka din ansökan digitalt. Detta förenklar processen och säkerställer att all nödvändig information behandlas effektivt och korrekt.