Tillgänglighet och Betalning

Bostadsrättsföreningen erbjuder ett begränsat antal parkeringsplatser avsedda för besökare. Dessa platser är avgiftsbelagda och betalningen sköts smidigt via Parkster-appen. Information om aktuella avgifter och hur man använder appen finns på vår hemsida och vid parkeringsområdet.

Parkeringstillstånd för Medlemmar

Som medlem i föreningen har du möjlighet att köpa ett parkeringstillstånd till en fast månadskostnad, vilket ger tillgång till besöksparkeringarna. Observera att det är begränsat till ett tillstånd per lägenhet. Tillstånden administreras genom P-tjänst Väst-appen, och kräver aktivering av styrelsen. Aktivering sker på fastighetsexpeditionen som normalt är öppen varje tisdagskväll mellan kl. 19.00 och 20.00.

Alternativa Parkeringsalternativ

Skulle våra besöksparkeringar vara fulla, finns det flera alternativa betalparkeringar i närområdet. Ett bekvämt alternativ är Klarebergs pendelparkering, belägen endast en kort promenad (5-10 minuter) från föreningen. Notera att föreningens parkeringstillstånd inte gäller på dessa alternativa parkeringsplatser.