Översikt över Parkeringstillgångar

BRF Ingebäckslyckan erbjuder ett omfattande utbud av parkeringsalternativ med totalt 135 platser fördelat på 37 garageplatser, 30 carportplatser, 68 yttre parkeringsplatser och 20 platser avsedda för MC och moped.

Administration och Uthyrning

Uthyrningen av våra parkeringsplatser administreras av SBC. Medlemmar som önskar hyra en parkeringsplats placerar sig i kö via SBC, där man också kan ansöka om att byta parkeringsplats.

Riktlinjer och Kösystem

För att säkerställa att alla medlemmar har möjlighet till parkering har styrelsen beslutat att begränsa tilldelningen till en parkeringsplats per hushåll. Detta tillvägagångssätt gäller tills vidare, tills en mer långsiktig lösning har utarbetats.

Kösystemet fungerar enligt följande principer:

  • Primär Kö: Medlemmar utan parkering prioriteras och kommer först att erbjudas tillgängliga yttre parkeringsplatser.
  • Sekundär Kö: Medlemmar med befintlig parkeringsplats kan anmäla intresse för att byta till en carport eller garageplats. Vid erbjudande om uppgradering frigörs den tidigare parkeringsplatsen och erbjuds till nästa medlem i kön.
  • Platspreferenser: Medlemmar kan önska specifika platser eller nummerserier, vilket kan påverka väntetiden för tilldelning. Platser tilldelas enligt turordning i kön, oberoende av specifika önskemål.

MC/El-Cyckel-parkering

Det finns begränsat antal MC platser i rummen jämte soprummet, samt El Cykel plats i de mindre rummet. Dessa hanteras också av SBC.