BRF Ingebäckslyckan har idag 135 parkeringsplatser för bil, fördelade på 37 garage, 30 carport, 68 p-platser samt 20 MC/moped platser.

BRF Ingeäckslyckans uthyrning av parkeringar administreras av SBC, där ställer sig medlemmar i kö, ansöker om byte av plats med mera.

Bilparkering

Då flera av våra medlemmar redan har två parkeringsplatser har detta gjort att nyinflyttade medlemmar inte fått möjligheten till parkeringsplats. Styrelsen har därför beslutat att stå fast vid sitt tidigare beslut om att endast hyra ut en parkeringsplats per hushåll. Detta kommer gälla tills styrelsen tagit fram en lösning.  

Kösystemet kommer att fungera på följande sätt:

  • Medlem utan parkering som placerar sig i kö för parkering kommer i första hand bli erbjuden en p-plats.
  • Medlemmar som redan har en parkeringsplats har sedan möjligheten ställa sig i en separat kö för att när möjligheten finns få byta sin nuvarande plats mot p-plats, carport eller garage. Blir medlemmen erbjuden att byta sin nuvarande plats mot carport eller garage kommer p-platsen sägas upp och erbjudas till någon annan. Detta gäller oavsett vilken typ av parkeringsplats medlemmen har idag.

Har medlemmen speciella önskemål om vilka nummer på plats man önskar kan det vara så att medlemmen får vänta längre på att få en plats inom den nummerserien. Alla i kön kommer i turordning bli erbjuden den lediga platsen oavsett om den är inom önskemålen.

Skulle alla i kön för byte till carport eller garage tacka nej gå platsen till en medlem utan parkering som står i kö för parkering.

MC/moped-parkering

I dagsläget finns det flera lediga parkeringar så skulle en medlem vilja hyra två parkeringar kommer den möjligheten ges dock fram till att parkeringarna är fulla och någon utan parkering vill ha en parkering.

Kontrakt för våra parkeringar hittar ni under sidan kontrakt.