Vi har två soprum i vår förening. I dessa ger vi er medlemmar förutsättningarna för att sortera ert avfall.

  • Matavfall (brunpåse finns att ta i soprummet)
  • Wellpapp
  • Papper
  • Glas, färgat/ofärgat
  • Plast
  • Metall
  • Ljuskällor
  • Batterier
  • Brännbart

Sortera så mycket som möjligt och platta alltid ihop kartonger innan du slänger dem så alla får möjlighet till att slänga sitt avfall. Är du osäker på vad du får och inte får slänga kan du läsa mer på sopor.nu. Tips! Ska du köpa ny elektronikprodukt ta med dig den gamla till butiken så tar de hand om den åt dig.

Större avfall och farligt avfall, så som bilbatterier, färg, möbler, metallskrot, saker från renovering ska lämnas på återvinningscentralen. Vår närmsta ligger i Tagene industriområde. Alla som bor i Göteborgs Stad har sex (6) stycken fria besök på återvinningscentralen per år och person. Kort hämtats ut på återvinningscentralen.

Farligt avfallsbilen kör runt i Göteborgs Stad och körschemat hittar du här.