Nyheter

Föreningsstämma 2019

K A L L E L S E

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
INGEBÄCKSLYCKAN 1

avhåller sin ordinarie föreningsstämma:

Tid:      TORSDAGEN DEN 27 JUNI 2019, KL. 19:00

Plats:   LYCKALEN

Ärende enligt § 23 i föreningens stadgar.

Proposition:

Nya stadgar – Beslut 1

På grund av ett skrivfel måste vi återigen rösta om stadgeändring. Styrelsen föreslår att vi antar nya stadgar. Detta är det första beslutet av två. Stämman kräver att ⅔ av de närvarande röstberättigade medlemmarna röstar för ändringen för att anta nya stadgarna.

Ändringen behöver göras på grund av nya lagkrav, samt att vi har tagit tillfälle att ändra några ytterligare punkter. Vänligen se ändringsdokument under stadgar.

För att värna om miljön så trycker vi inte upp och delar ut  årsredovisningen som vi har gjort tidigare år.

Årsredovisningen finns att läsa på www.brfingebackslyckan.se.

Här finns de nya föreslagna stadgarna och de gällande stadgarna samt ett dokument som beskriver skillnaden mellan dessa.

Har man inte tillgång till internet så kan man komma ner till expeditionen en tisdag mellan 18:00 - 19:00 för att få en utskrift.