Nyheter

Dags att förbättra ventilationen!

Vi vill informera alla medlemmar om att det kommer under hösten och vintern pågå ett arbete med att byta ut vår nuvarande ventilation i lägenheterna, då denna idag inte är så bra som vi önskar.

Arbetet kommer pågå från vecka 37 till vecka 9. Actemium som kommer utföra arbetet kommer att börja med våra mindre lägenheter på entréplan (planerat under vecka 37 till 44). När alla dessa är färdiga kommer de gå vidare till de större lägenheterna (planerat under vecka 45 till 9). Actemium har planerat för ett juluppehåll mellan vecka 51 till 2. Actemium kommer behöva ha tillgång till er lägenhet under den veckan som arbetet ska utföras. Ni kommer få ett utskick cirka två veckor innan med instruktioner om nyckelinlämning. Den nuvarande fläktkåpan kommer att bytas ut. Vi får välja mellan en vit och en rostfri. Är det så att ni har bytt fläktkåpa själva och den passar med systemet så prata med Actemium så går det säkert att lösa att ni får ha kvar den.

I de mindre lägenheterna kommer de arbeta i köket bakom kryddhyllan samt att de kommer titta på tilluftsventilerna och byta ut de som behövs.

I de större lägenheterna kommer de behöva ha tillgång till vinden, då motorn kommer att placeras där i stället för bakom kryddhyllan som det är idag. Det är OERHÖRT viktigt att de får tillgång till vinden. Även här kommer de titta på tilluftsventilerna och byta ut de som behövs.