Nyheter

Ytterdörrarna

Då det kom in så många frågor om priset på Yale doorman kände vi att vi behövde gå ut med information om varför priset är "högt" och att det kommer vara ännu dyrare att installera det i efterhand.

Så lappen som ni fick ut igår behöver BARA lämnas in om ni vill ÄNDRA era redan inlämnade val. Till exempel att ni vill att dörren ska förberedas för Yale doorman då ni kanske önskar montera detta i efterhand.

Ni som idag har ett Yale doorman lås  MÅSTE välja att förbereda dörren för Yale doorman annars kommer Secor inte kunna montera på det på den nya dörren. Detta måste ni meddela oss via lappen eller på mail!

Förtydligande: Överlås och tittöga går INTE att flytta över till den nya dörren. ENDAST det vanliga låset kommer flyttas över. Vill ni ha överlås eller tittöga på den nya dörren måste ni välja detta som TILLVAL. Vill ni spara ert nuvarande överlås får ni givetvis göra detta. Meddela bara montören detta när den kommer.

Nina kommer sitta i Lyckalen samtidigt som expeditionen är öppen på tisdag för att svara på eventuella frågor. Ni får även gärna maila in era frågor till så svarar Nina så fort hon kan.

På grund av att detta med Yale doorman har ändrat förutsättningarna har vi förlängt inlämningstiden av tillval till ONSDAG 3 september.
Lappen ska lämnas i brevlådan till Ingebäckslyckan 76.