Nyheter

Extra Årsmöte 2022

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2022

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEBÄCKSLYCKAN 1 

 avhåller ett extra årsmöte:

 

Tid:     MÅNDAGEN DEN 24 JANUARI 2022, KL. 19:00

 

Plats:  LYCKALEN

 

 

Punkter på listan:

 

Elbilbox - Laddplatser

 

Inval av ledamöter i Styrelsen

 

Information om Telia

 

Information om Lekplats 

 

Information om Lyckalen 

 

Information om digitalt parkeringsbiljetter 

 

 

Med vänliga hälsningar,

 

Styrelsen