Nyheter

info från styrelsen

 


VIKTIG INFORMATION 

Renovering av lokalen

I mån om att förbättra och utveckla medlemmarnas trivsel i området har styrelsen påbörjat ombyggnation av vår gemensamma möteslokal. Lokalen håller på att få en ny fräschare utseende och en uteplats. Ett litet gym har också byggts som våra medlemmar kommer att få möjlighet att nyttja till en förmånlig kostnad.    

I dagsläget har Renovering av lokalen och gymbygget nått sin slutfas och den beräknas vara färdig i slutet på månaden.

Styrelsen kommer informera alla medlemmar om ett datum då vi ska bjuda till en gemensam afton och träffas i lokalen för en mysig fikastund.     

Kameraövervakning

På senare tid har vår bostadsrättsförening tagit hårdare tag mot problematik som inbrott i förrådsutrymmen/ parkeringsområden och källsortering i soprummen. För att komma åt den problematik som uppstår på vår bostadsrättsföreningens områden infördes installering av övervakningsutrustning i samråd med kommunen.

Kamerabevakning behöver nödvändigtvis inte vara otillåten inom föreningens områden och kräver som huvudregel inte tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten. Det är däremot bostadsrättsföreningens ansvar att kamerabevakningen är laglig. 

 Brandskydd och utrymningsvägar 

Vi alla som bor i vår bostadsrättsförening har tillsammans ansvar för brandskyddet i fastigheten. För bostadsrättsinnehavaren gäller följande:

  • I lägenheten får inga brandfarliga vätskor förvaras.
  • Brandvarnare skall helst installeras på varje våningsplan, men minst en brandvarnare ska finnas i varje lägenhet.
  • I källarförrådet får ingen brandfarlig vätska förvaras.

I samband med brand eller olycka skall Räddningstjänsten kunna komma fram varför utrymningsvägarna (trapphus, källargångar) inte får belamras med saker (CYKLAR, mopeder, barnvagnar, mattor, leksaker, möbler, skor etc) som kan utgöra hinder i ett rökfyllt trapphus, källarförråd eller garage.

 Soprum   

När du använder soprummet så är det viktigt att du knyter ihop soppåsen och sorterar övriga sopor. De som har hand om våra sopor plockar inte upp sopor som hamnat utanför sopkärlen.

Övrigt avfall som elektronik, möbler cyklar, barnvagnar och dylikt skall var och en fraktas bort, exempelvis till återvinningscentralen i Tagene