Nyheter

Ekonomiska Anpassningar för 2024

 

Hej kära medlemmar,

Vi hoppas att ni alla mår bra och ser fram emot de nya möjligheterna som 2024 för med sig. Idag vill vi dela med oss av några viktiga ekonomiska uppdateringar för vår förening.

Ekonomiska Anpassningar för 2024 

För att bibehålla vår förenings ekonomiska hälsa, kommer vi att göra vissa justeringar i avgifterna från och med 2024. Vi har under den senaste tiden påverkats av både det höga ränteläget, inflation och att grundläggande avgifter för El, Vatten och Värme höjts kraftigt för år 2024 (över 10%). VI har därför reviderat vår underhållsplan för kommande 50 åren, justerat för inflation och skapat en 10 års budget, för att kunna agera långsiktigt och därmed undvika att behöva chockhöja avgifter i framtiden, som många andra föreningar tvingas göra just nu. De förändringar som är aktuella är: 

1. Månadsavgiften Ökar med 4% 

2. Värmeavgiften Ökar med 3%

3. Övriga Avgifter (Internet och Parkering) Ökar med 1%

Vi har också minskat våra skulder med nästan 9%. Denna minskning av skuldbördan bidrar inte bara till en starkare ekonomisk ställning för föreningen, utan också till en potentiell ökning av värdet på våra lägenheter. En sund ekonomi i föreningen är en viktig faktor för att upprätthålla och öka fastighetsvärdena, vilket gynnar oss alla som medlemmar. Vi räknar med att räntan har nått sin topp och budgeterat efter riksbankens prognoser. Att räntan kommer bli så låg att det i princip är gratis att låna igen ses som osannolikt och ett arbete för att både klara underhåll och minska våra skulder framöver gynnar oss alla delägare i föreningen.