Nyheter

God fortsättning....

För allas vetskap ska era nya taggar aktiveras innan de kan fungera i våra allmänna utrymmen.

 

Detta gör man på taggläsarna som sitter vid våra soprum, bredvid dörrkarmen.

Håll taggen mot dosan tills det lyser grönt. Klart!

Nu är vi i slutfasen för att öppna lokalen och gymmet. 

Möblerna är inhandlade och vi ska packa upp allt och möblera om. 

Gymmet får vänta till januari eftersom gymutrustningen tar lite tid. 

Mvh Styrelsen 

Med anledning av de senaste problemen med vårt nuvarande låssystem, där vi har upplevt återkommande funktionsstörningar som resulterat i att vissa dörrar är olåsta, har styrelsen beslutat att genomföra en nödvändig och omfattande uppdatering av vårt låssystem. Denna åtgärd kommer börja installeras imorgon, onsdag 22/11 och innebär att vi behöver byta taggar.

Viktiga Datum och Åtgärder:

 • Distribution av Nya Taggar: Tisdagen den 21 november. De nya säkerhetstaggar kommer att distribueras direkt till era brevlådor.
 • Successivt Byte av Lås: Vi kommer att gradvis byta ut alla lås till det nya systemet.

Under Övergångsperioden:

 • Användning av Dubbla Taggar: Det kan vara nödvändigt att temporärt använda både den gamla och nya taggen, beroende på vilka lås som redan har uppgraderats.

Specifik Information för Elbilsanvändare:

 • Behåll Gammal Tagg: Om du använder elbilsladdning, vänligen behåll din nuvarande tagg för detta ändamål. Ytterligare instruktioner kommer att ges när det är dags att byta även dessa.

Vi ber om ert överseende och samarbete under denna viktiga övergångsperiod. Vid frågor, kontakta styrelsen direkt.

 


VIKTIG INFORMATION 

Renovering av lokalen

I mån om att förbättra och utveckla medlemmarnas trivsel i området har styrelsen påbörjat ombyggnation av vår gemensamma möteslokal. Lokalen håller på att få en ny fräschare utseende och en uteplats. Ett litet gym har också byggts som våra medlemmar kommer att få möjlighet att nyttja till en förmånlig kostnad.    

I dagsläget har Renovering av lokalen och gymbygget nått sin slutfas och den beräknas vara färdig i slutet på månaden.

Styrelsen kommer informera alla medlemmar om ett datum då vi ska bjuda till en gemensam afton och träffas i lokalen för en mysig fikastund.     

Kameraövervakning

På senare tid har vår bostadsrättsförening tagit hårdare tag mot problematik som inbrott i förrådsutrymmen/ parkeringsområden och källsortering i soprummen. För att komma åt den problematik som uppstår på vår bostadsrättsföreningens områden infördes installering av övervakningsutrustning i samråd med kommunen.

Kamerabevakning behöver nödvändigtvis inte vara otillåten inom föreningens områden och kräver som huvudregel inte tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten. Det är däremot bostadsrättsföreningens ansvar att kamerabevakningen är laglig. 

 Brandskydd och utrymningsvägar 

Vi alla som bor i vår bostadsrättsförening har tillsammans ansvar för brandskyddet i fastigheten. För bostadsrättsinnehavaren gäller följande:

 • I lägenheten får inga brandfarliga vätskor förvaras.
 • Brandvarnare skall helst installeras på varje våningsplan, men minst en brandvarnare ska finnas i varje lägenhet.
 • I källarförrådet får ingen brandfarlig vätska förvaras.

I samband med brand eller olycka skall Räddningstjänsten kunna komma fram varför utrymningsvägarna (trapphus, källargångar) inte får belamras med saker (CYKLAR, mopeder, barnvagnar, mattor, leksaker, möbler, skor etc) som kan utgöra hinder i ett rökfyllt trapphus, källarförråd eller garage.

 Soprum   

När du använder soprummet så är det viktigt att du knyter ihop soppåsen och sorterar övriga sopor. De som har hand om våra sopor plockar inte upp sopor som hamnat utanför sopkärlen.

Övrigt avfall som elektronik, möbler cyklar, barnvagnar och dylikt skall var och en fraktas bort, exempelvis till återvinningscentralen i Tagene

  

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEBÄCKSLYCKAN 1 

avhåller sin ordinarie föreningsstämma:

Tid:   TORSDAGEN DEN 29 JUNI 2023, KL. 19:00

Plats:  LYCKALEN

För att värna om miljön så trycker vi inte upp och delar ut  årsredovisningen.

Årsredovisningen finns länkad här

-------------------------------------------------------------------------------------------
Kallelse till föreningsstämma

Datum och tid: Torsdag den 29 juni 2023 kl. 19:00
Lokal: Föreningslokalen Lyckalen

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet
 6. Val av rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeordning utlyst
 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning
 9. Framläggande av revisorernas berättelse 
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
 14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning
 15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 18. Val av valberedning
 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. 
 20. A) Motion 1 – Gällande prisändring för debitering av laddstolpar
 21. Stämmans avslutande

Göteborg den 13 juni 2023

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Ingebäckslyckan 1