Nyheter

K A L L E L S E

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
INGEBÄCKSLYCKAN 1

avhåller sin ordinarie föreningsstämma:

Tid:      TORSDAGEN DEN 27 JUNI 2019, KL. 19:00

Plats:   LYCKALEN

Ärende enligt § 23 i föreningens stadgar.

Proposition:

Nya stadgar – Beslut 1

På grund av ett skrivfel måste vi återigen rösta om stadgeändring. Styrelsen föreslår att vi antar nya stadgar. Detta är det första beslutet av två. Stämman kräver att ⅔ av de närvarande röstberättigade medlemmarna röstar för ändringen för att anta nya stadgarna.

Ändringen behöver göras på grund av nya lagkrav, samt att vi har tagit tillfälle att ändra några ytterligare punkter. Vänligen se ändringsdokument under stadgar.

För att värna om miljön så trycker vi inte upp och delar ut  årsredovisningen som vi har gjort tidigare år.

Årsredovisningen finns att läsa på www.brfingebackslyckan.se.

Här finns de nya föreslagna stadgarna och de gällande stadgarna samt ett dokument som beskriver skillnaden mellan dessa.

Har man inte tillgång till internet så kan man komma ner till expeditionen en tisdag mellan 18:00 - 19:00 för att få en utskrift.

Lördagen den fjärde maj är det dags för städdag. Städdagen är obligatorisk för alla hushåll på Ingebäckslyckan. Alla kan alltid göra något.

Vi startar klockan 11:00 i Lyckalen för en kortare fika uppladdning och utdelning av arbetsuppgifter.

Vid 15:00 avslutar vi med korvgrillning.

Barn får gärna vara med men då tillsammans med målsman. Alla barn får en godispåse vid dagens slut.

Vi kommer ha en container på plats och när städdagen är över finns möjlighet att släng grov sopor där. DOCK INGET FARLIG AVFALL, (elavfall, vitvaror, färg, med mera).

Vi i styrelsen hoppas på att få se er alla den 4 maj.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Det dåliga trycket är på grund av en pump som är dålig. Den planeras att bytas i början på nästa vecka (v3).

Mvh

Styrelsen

Källardörren till tvättstugan i hus 115 är förtillfället trasig och kommer åtgärdas så fort som möjligt. Under tiden använd de andra källardörrarna på sidorna av huset.

// Styrelsen

Vi skall byta företag som hämtar våra grovsopor (hushållsavfall och kompost är kvar som vanligt) och det har tyvärr blivit ett glapp mellan det att Stena Recycling hämtar sina kärl och att Ragn-Sells kommer att leverera sina. Stena har hämtat sina idag och Ragn-Sells kommer att sälla dit sina på måndag. Vi hoppas att ni kan vara snälla och vänta till på måndag med att slänga tidningar, kartong, plast, glas, metall. Vi ber om ursäkt om detta ställer till med besvär för våra medlemmar.

Mvh
Styrelsen