Nyheter

Vi vill informera alla medlemmar om att det kommer under hösten och vintern pågå ett arbete med att byta ut vår nuvarande ventilation i lägenheterna, då denna idag inte är så bra som vi önskar.

Arbetet kommer pågå från vecka 37 till vecka 9. Actemium som kommer utföra arbetet kommer att börja med våra mindre lägenheter på entréplan (planerat under vecka 37 till 44). När alla dessa är färdiga kommer de gå vidare till de större lägenheterna (planerat under vecka 45 till 9). Actemium har planerat för ett juluppehåll mellan vecka 51 till 2. Actemium kommer behöva ha tillgång till er lägenhet under den veckan som arbetet ska utföras. Ni kommer få ett utskick cirka två veckor innan med instruktioner om nyckelinlämning. Den nuvarande fläktkåpan kommer att bytas ut. Vi får välja mellan en vit och en rostfri. Är det så att ni har bytt fläktkåpa själva och den passar med systemet så prata med Actemium så går det säkert att lösa att ni får ha kvar den.

I de mindre lägenheterna kommer de arbeta i köket bakom kryddhyllan samt att de kommer titta på tilluftsventilerna och byta ut de som behövs.

I de större lägenheterna kommer de behöva ha tillgång till vinden, då motorn kommer att placeras där i stället för bakom kryddhyllan som det är idag. Det är OERHÖRT viktigt att de får tillgång till vinden. Även här kommer de titta på tilluftsventilerna och byta ut de som behövs.

Expeditionen kommer vara semester stängd nu mellan vecka 28 till 31. Vi öppnar igen den 13 augusti!

Trevlig sommar!

Vänligen, Styrelsen

K A L L E L S E

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
INGEBÄCKSLYCKAN 1

avhåller sin ordinarie föreningsstämma:

Tid:      TORSDAGEN DEN 27 JUNI 2019, KL. 19:00

Plats:   LYCKALEN

Ärende enligt § 23 i föreningens stadgar.

Proposition:

Nya stadgar – Beslut 1

På grund av ett skrivfel måste vi återigen rösta om stadgeändring. Styrelsen föreslår att vi antar nya stadgar. Detta är det första beslutet av två. Stämman kräver att ⅔ av de närvarande röstberättigade medlemmarna röstar för ändringen för att anta nya stadgarna.

Ändringen behöver göras på grund av nya lagkrav, samt att vi har tagit tillfälle att ändra några ytterligare punkter. Vänligen se ändringsdokument under stadgar.

För att värna om miljön så trycker vi inte upp och delar ut  årsredovisningen som vi har gjort tidigare år.

Årsredovisningen finns att läsa på www.brfingebackslyckan.se.

Här finns de nya föreslagna stadgarna och de gällande stadgarna samt ett dokument som beskriver skillnaden mellan dessa.

Har man inte tillgång till internet så kan man komma ner till expeditionen en tisdag mellan 18:00 - 19:00 för att få en utskrift.

Lördagen den fjärde maj är det dags för städdag. Städdagen är obligatorisk för alla hushåll på Ingebäckslyckan. Alla kan alltid göra något.

Vi startar klockan 11:00 i Lyckalen för en kortare fika uppladdning och utdelning av arbetsuppgifter.

Vid 15:00 avslutar vi med korvgrillning.

Barn får gärna vara med men då tillsammans med målsman. Alla barn får en godispåse vid dagens slut.

Vi kommer ha en container på plats och när städdagen är över finns möjlighet att släng grov sopor där. DOCK INGET FARLIG AVFALL, (elavfall, vitvaror, färg, med mera).

Vi i styrelsen hoppas på att få se er alla den 4 maj.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Det dåliga trycket är på grund av en pump som är dålig. Den planeras att bytas i början på nästa vecka (v3).

Mvh

Styrelsen