Nyheter

Laddstolpsinstallation

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMs7-ju2fB-tO7km14V00x664asJK_5SvF9IFAYhbSwdvlPg/viewform?usp=sf_link

Vi behöver kontaktuppgifter till dig för att kunna hålla dig informerad om vad du behöver göra för att underlätta installationen av laddstolpar som kommer att ske under maj månad. Om du har en parkeringsplats eller carport kan det röra sig om att du inte kan använda din parkering tillfälligt, utan måste parkera på gästparkeringen, eller att du kanske måste parkera några meter längre ut, med hjulet på linjen för att göra plats för grävningen framför. 

Har du garaget så måste det vara upplåst. Om inte det är upplåst kommer en låssmed att tillkallas och personen i frågan ska stå för kostnaden. 

För att smidigt kunna hålla dig informerad behöver vi samla allas tel nr. Mobil numret kommer endast att sparas under installationen. 

Klicka bara på länken och svara på frågorna.